Description

Enamasti füüsilisest isikust ettevõtjana või iseseisvalt töötavate inimeste abikaasad, kes annavad olulise panuse töö tulemusse, saamata selle eest otsest tasu ning sageli omamata õigust sotsiaalkaitsega ettenähtud hüvitistele