Description

Abortus je prekid trudnoće. Može se odnositi na spontani (spontani pobačaj) ili na namerni prikid neželjene trudnoće ili trudnoće koja predstavlja pretnju za zdravlje ili život žene, uključujući socijalnu i mentalnu dobrobit (indukovani abortus).

Additional notes and information

Uslovi pod kojima je abortus legalno dozvoljen razlikuju se od zemlje do zemlje. U nekim zemljama mogućnosti su veoma ograničene; u drugima prekid trudoće je dostupan na različitim medicinskim ili socijalnim osnovama, kao što je trudnoća koja je posledica silovanja ili incest, gde su dijagnostikovane ozbiljne malformacije fetusa ili na zahtev, koji se u novije vreme prepoznaje kao sloboda ženinog izbora kada je reč o reprodukciji