Description

doelbewuste beëindiging van een zwangerschap die het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw bedreigt, waaronder haar sociaal en geestelijk welzijn

Additional notes and information

De omstandigheden waaronder abortus wettelijk is toegestaan, verschillen van land tot land. In sommige landen is de toegang zeer beperkt; in andere is beëindiging van de zwangerschap mogelijk op grond van een groot aantal medische en sociale omstandigheden, zoals wanneer de zwangerschap een gevolg is van verkrachting of incest; wanneer er een medische diagnose is van een ernstige misvorming van de foetus; of op verzoek, in landen die de vrije keuze van vrouwenin voortplantingsaangelegenheden respecteren.