Description

prekid trudnoće zbog spontano započetog procesa (spontani pobačaj) ili namjerni prekid neželjene trudnoće, odnosno trudnoće koja ugrožava život ili zdravlje trudnice, uključujući socijalnu i mentalnu dobrobit (inducirani pobačaj)

Additional notes and information

Uvjeti pod kojima je pobačaj zakonski dozvoljen razlikuju se od države do države. U nekim je državama pristup pobačaju vrlo ograničen, u drugima je pak prekid trudnoće dostupan na široj medicinskoj i socijalnoj osnovi, kao npr. kada je trudnoća rezultat silovanja ili incesta, kada su dijagnosticirane ozbiljne malformacije ploda, ili na zahtjev, pri čemu ovo posljednje podrazumijeva slobodu izbora koji žena ima u pitanjima reprodukcije.