Description

Присилни побaчaј је нaмерни прекид трудноц́е без претходног и информисaног пристaнкa жене. Видети још: жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Прекид трудноће покрива било који од различитих поступака који резултирају избацивањем плода. Термин покрива сваки абортус који се изводи без потпуно утемељене одлуке жртве. То је облик штетне праксе која се обично изводи на адолесценткињама и женама које су у ситуацији изражене рањивости или маргинализације. Ове девојке и жене могу наићи на значајне препреке у остваривању својих права да слободно одлучују о стварима које утичу на њихов живот, укључујући право на успостављање односа и одлуку да ли ће, када и с ким имати породицу.