Description

întrerupere intenționată a sarcinii fără consimțământul prealabil și informat al femeii

Additional notes and information

Întreruperea sarcinii cuprinde diferitele proceduri care duc la expulzarea tuturor produselor concepției. Ea cuprinde orice fel de avorturi practicate fără consimţământul informat al victimei. Este o practică nocivă folosită de obicei la adolescente și femei aflate în situații de evidentă vulnerabilitate sau marginalizare. Acestea se pot confrunta cu obstacole considerabile legate de respectarea drepturilor de a decide liber cu privire la aspecte care le afectează viața, inclusiv dreptul de a lega relații și de a hotărî dacă, când și cu cine să întemeieze o familie.