Description

Родне улоге се односе на друштвене норме и норме понашања за које се, у оквиру одређене културе, сматра да су друштвено прикладне за појединце одређеног пола. Оне често одређују традиционалне одговорности и задатке додијељене женама, мушкарцима, дјевојчицама и дјечацима. Родно специфичне улоге често су условљене структуром домаћинства, приступом ресурсима, специфичним утицајима глобалне економије, појавом сукоба или катастрофе и другим локално релевантним факторима као што су еколошки услови. Као и сам пол, и родне улоге могу с временом еволуирати, посебно кроз оснаживање жена и трансформацију мушкости.