Description

sociale og adfærdsmæssige normer, der i en bestemt kultur generelt anses for at være socialt passende for personer af et bestemt køn

Additional notes and information

Samlet set er kønsrollerne ofte bestemmende for de traditionelle ansvarsområder og opgaver, der tildeles henholdsvis kvinder, mænd, piger og drenge (se kønsopdelt arbejdsmarked). Kønsspecifikke roller er ofte betinget af strukturelle forhold i hjemmet, adgang til ressourcer, specifikke virkninger af den globale økonomi, forekomst af konflikter eller katastrofer samt andre lokalt relevante faktorer såsom økologiske forhold. Ligesom køn i sig selv kan også kønsroller udvikle sig over tid, især gennem myndiggørelse af kvinder og forandring af maskuliniteter.