Description

våld riktat mot en person på grund av personens kön, könsidentitet eller könsuttryck eller som påverkar personer av ett visst kön i oproportionerlig utsträckning

Additional notes and information

Det kan resultera i att offret utsätts för fysisk, sexuell, emotionell eller psykisk skada eller ekonomisk förlust.