Description

Родно засновано насиље је насиље које је усмјерено против особе због рода, родног идентитета или родног изражавања те особе или које несразмјерно погађа особе одређеног пола. То може резултирати физичком, сексуалном, емоционалном или психолошком штетом за жртву или јој нанијети економски губитак.