Description

specifik undergrupp av sociala relationer i vilken kvinnor och män sammanförs såsom sociala grupper inom en viss gemenskap, inbegripet hur makt och tillgång till/kontroll över resurser distribueras mellan könen

Additional notes and information

Relationer mellan könen samvarierar med alla andra aspekter som påverkar sociala relationer - ålder, etnicitet, ras, religion, etc. - och avgör en persons position och identitet inom en social grupp. Eftersom relationer mellan könen är socialt konstruerade kan de förändras över tid och bli mer jämställda.