Description

Специфичен дял на социалните отношения, който обединява жените и мъжете като социални групи в дадена общност, включително във връзка с начина, по който властта, както и достъпът до/контролът над ресурсите, се разпределят между половете.