Description

måder, hvorpå køn former magtfordelingen på alle samfundsniveauer

Additional notes and information

Et af de mest vedholdende mønstre i magtfordelingen er ulighederne mellem kvinder og mænd. Det sæt af roller, adfærd og holdninger, som samfundene definerer som passende for henholdsvis kvinder og mænd ("køn") kan være årsag til, konsekvens af og selve mekanismen i fordelingen af magt, lige fra hjemmets intimsfære til de højeste niveauer af politisk beslutningstagning. Mere overordnede strukturer og institutioner kan også forme magtfordelingen ved at underbygge og henholde sig til specifikke kønsroller.