Description

Võimujaotus sugude vahel ühiskonna kõikidel tasanditel

Additional notes and information

Võimujaotuse üks püsivamaid trende on naiste ja meeste ebavõrdsus. Kindlaksmääratud rollid, käitumised ja hoiakud, mida ühiskonnas käsitatakse kui naistele ja meestele sobivaid, võivad olla võimusuhete põhjus, tagajärg ja mehhanism alates kodusest keskkonnast kuni kõrgeimate poliitiliste otsustustasanditeni. Laiemad struktuurid ja institutsioonid võivad soorolle kinnistades ja neile toetudes samuti võimujaotust kujundada.