Description

det sätt som kön inverkar på fördelningen av makt på alla samhällsnivåer

Additional notes and information

Ett av de mest seglivade mönstren avseende hur makt fördelas utgörs av ojämlikheter mellan kvinnor och män. Uppsättningen av roller, beteenden och attityder som samhällen definierar som lämpliga för kvinnor respektive män (genus) kan vara en anledningen till, konsekvens av, och mekanism för dessa maktförhållanden, från hushållets intima sfär till de högsta nivåerna av politiskt beslutsfattande. Mer generella strukturer och institutionella förhållanden kan också inverka på hur makt fördelas genom att upprätthålla och understödjas av könsroller.