Description

Начини на које род обликује расподелу моћи на свим нивоима друштва.

Additional notes and information

Један од најупорнијих образаца у расподели моћи је неједнакост између жена и мушкараца. Скуп улога, понашања и ставова које друштва дефинишу као прикладне за жене и мушкарце („родˮ) могу бити узрок, последица и механизам односа моћи, од интимне сфере домаћинства до највиших нивоа политичког одлучивања. Шире структуре и институције такође могу обликовати расподелу моћи јачањем и ослањањем на родне улоге.