Description

veidi, kādā dzimums ietekmē varas sadalījumu visos sabiedrības līmeņos

Additional notes and information

Viens no visnoturīgākajiem modeļiem varas pārdalē ir sieviešu un vīriešu nelīdztiesība. Noteiktas lomas, uzvedība un attieksme, ko sabiedrība uzskata par atbilstošu sievietēm un vīriešiem (“dzimte”) var būt varas attiecību cēlonis, sekas un mehānisms no mājsaimniecības intīmās jomas līdz augstākajiem politikas lēmumu pieņemšanas līmeņiem. Plašākas struktūras un iestādes arī var ietekmēt varas pārdali, stiprinot dzimumu lomas un paļaujoties uz tām.