Description

modurile în care genul influențează distribuţia puterii la toate nivelurile societății

Additional notes and information

Unul din tiparele cele mai persistente de distribuire a puterii este cel al inegalităților dintre femei și bărbați. Setul de roluri, comportamente și atitudini pe care societățile le stabilesc ca fiind conforme pentru femei și bărbați („genul”) poate fi cauza, consecința și mecanismul relațiilor de putere din sfera privată a gospodăriei până la nivelurile cele mai înalte de decizie politică. Structuri și instituții complexe pot de asemenea influența distribuția puterii întărind rolurile de gen și bazându-se pe acestea.