Description

Мјере усмјерене на одређену групу и намијењене уклањању и спречавању дискриминације или надокнађивању недостатака који произлазе из постојећих ставова, понашања и структура.

Additional notes and information

Циљане мјере имају за циљ фаворизовање приступа – давање предности припадницама/има одређених категорија људи, у овом конкретном случају, женама, и права која су им загарантована, у истој мјери као и припадницама/има других категорија, у овом случају, мушкарцима. Заједно са укључивањем родних питања, циљана акција је један од два приступа родној равноправности који се примјењује у Европској унији.