Description

veiksmai, skirti sudaryti palankesnes sąlygas tam tikrų kategorijų asmenims - šiuo konkrečiu atveju moterims, naudotis joms garantuojamomis teisėmis tiek pat, kiek jomis naudojasi kitų kategorijų nariai - šiuo konkrečiu atveju vyrai

Additional notes and information

Kai kuriais atvejais diskriminacija pasireiškia todėl, kad ta pati taisyklė taikoma visiems, neatsižvelgiant į svarbius skirtumus. Siekdami pataisyti šią padėtį ir neleisti jai atsirasti, vyriausybės, darbdaviai ir paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad, pakoreguos savo taisykles ir praktikas, atsižvelgę į tokius skirtumus, t. y. jie privalo ko nors imtis esamoms politikoms ir priemonėms pakeisti. Sąvoka „pozitivi priemonė“ tarptautinėje teisėje paprastai suprantama kaip „specialioji priemonė“. Tokios priemonės yra aprašomos vartojant skirtingus terminus. Jos gali turėti skirtingą reikšmę ir būti skirtingai aiškinamos nacionaliniuose kontekstuose ir įvairiose taikymo srityse. Plačiausiai žinomi terminai: pozityvūs veiksmai arba pozityvios priemonės, preferencinė tvarka, specialiosios priemonės, specialieji veiksmai, atvirkštinė diskriminacija ir pozityvioji diskriminacija.