Description

olyan intézkedés, amelynek célja bizonyos csoportokhoz tartozó emberek – jelen esetben a nők – számukra biztosított jogokhoz való, más kategóriák tagjaival – jelen esetben a férfiakkal – azonos mértékű hozzáférésének elősegítése

Additional notes and information

Egyes esetekben a diszkrimináció akkor történik, mikor a releváns különbségek figyelembevétele nélkül mindenkire azonos szabályt alkalmaznak. Az ilyen típusú helyzet orvoslása és megelőzése érdekében a kormányoknak, a munkáltatóknak és a szolgáltatóknak gondoskodniuk kell olyan lépések megtételéről, amelyekkel az efféle különbségek figyelembevétele érdekében kiigazítják szabályaikat és gyakorlataikat – azaz tenniük kell valamit az aktuális politikák és intézkedések kiigazítása céljából.
A pozitív intézkedés fogalmára a nemzetközi jog általában „különleges intézkedés” néven hivatkozik. Ezeket az intézkedéseket különböző megnevezésekkel írják le, amelyeknek a különféle nemzeti összefüggéseken és alkalmazási körökön belüli jelentése és értelmezése is eltérő lehet. A legszélesebb körben ismert fogalmak a következők: megerősítő intézkedés; pozitív fellépés; kedvezményes bánásmód; különleges intézkedések; fordított diszkrimináció, valamint pozitív diszkrimináció.