Description

jav, ktorého cieľom je pochopiť a zohľadniť spoločenské a kultúrne faktory spojené s rodovým vylúčením a diskrimináciou v najrôznejších oblastiach verejného a súkromného života

Additional notes and information

Zameriava sa najmä na prípady štrukturálne znevýhodnených pozícií a úloh žien.