Description

streven om inzicht te krijgen in en rekenschap te geven van de maatschappelijke en culturele factoren die betrokken zijn bij gendergerelateerde uitsluiting en discriminatie op de meest uiteenlopende gebieden van het publieke en particuliere leven

Additional notes and information

Richt zich voornamelijk op gevallen van structureel nadeel in de posities en rollen van vrouwen.