Description

Родна осјетљивост има за циљ разумијевање и разматрање друштвених и културних фактора који су укључени у родну искљученост и дискриминацију у најразличитијим сферама јавног и приватног живота. Фокусира се углавном на случајеве структурног недостатка у положајима и улогама жена.