Description

cel dotyczący rozumienia i uwzględniania społecznych i kulturowych czynników związanych z wykluczeniem i dyskryminacją ze względu na płeć w najróżniejszych sferach życia publicznego i prywatnego

Additional notes and information

Skupia się głównie na przypadkach strukturalnie słabszej pozycji i roli kobiet.