Description

organi, pooblaščeni za spodbujanje, analizo, spremljanje in podporo enake obravnave v nacionalnem okviru

Additional notes and information

Ti organi so lahko del agencij, ki so na nacionalni ravni odgovorne za zaščito človekovih pravic ali varstvo osebnih pravic. Organi za enakost imajo pristojnost, da (a) zagotovijo neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije pri obravnavi njihovih pritožb glede diskriminacije, (b) izvajajo neodvisne raziskave o diskriminaciji in objavljajo neodvisna poročila ter (c) dajejo priporočila o vprašanjih v zvezi s tako diskriminacijo. Lahko imajo razmeroma posebno pooblastilo, kar zadeva diskriminacijo na podlagi spola, ali splošnejše pooblastilo za ukrepanje proti diskriminaciji iz najrazličnejših razlogov, ki vključujejo starost, oviranost, spol, raso ali etnično poreklo, verovanje ali prepričanje, spolno usmerjenost ali spolno identiteto.