Description

součást lidské činnosti v materiální i sociální oblasti spočívající v péči o současnou a budoucí pracovní sílu a o lidskou populaci jako celek, včetně domácího zajišťování potravy, ošacení a přístřeší

Additional notes and information

Zajišťování veškerých těchto potřeb prostřednictvím hospodářské činnosti, ať už placené, či neplacené, se označuje jako sociální reprodukce.