Description

materiālas un sociālas cilvēka darbības daļa, kas saistīta ar rūpēm par pašreizējo un turpmāko darbaspēku un iedzīvotājiem kopumā, ietverot pārtikas, apģērba un pajumtes nodrošināšanu

Additional notes and information

Sociālā reprodukcija ir visu šādu vajadzību apmierināšana ar ekonomikas palīdzību, kas var būt atalgotu vai neatalgotu komponentu daļa.