Description

parti mill-attività umana, kemm materjali u soċjali, li tikkonċerna l-proċess ta’ ħarsien tal-forza tax-xogħol preżenti u futur, u tal-popolazzjoni umana fl-intier tagħha, inkluż il-provvediment domestiku tal-ikel, tal-ħwejjeġ u tad-djar

Additional notes and information

Ir-riproduzzjoni soċjali hija l-forniment ta' dawk il-bżonnijiet kollha tal-ekonomija, kemm jekk parti mill-komponenti imħallsa kif ukoll dawk mhux imħallsa.