Description

osoba, ktorá počas určitého obdobia poskytuje služby inej osobe a pod jej vedením, za ktoré dostáva odmenu

Additional notes and information

Koncept pracovníka nezahŕňa nezávislých poskytovateľov služieb, ktorí nie sú v podriadenom vzťahu s osobou, ktorá tieto služby prijíma.