Description

person af huskøn, der i en vis periode udfører tjenesteydelser for og under ledelse af en anden person mod vederlag

Additional notes and information

Begrebet "arbejdstager" omfatter ikke uafhængige tjenesteudbydere, som ikke er underordnet den person, der modtager ydelserne.