Description

Lønforskellen mellem kønnene defineres som den relative forskel i den gennemsnitlige bruttoindkomst for kvinder og mænd i økonomien som helhed.

Additional notes and information

Bruttoindkomst er lønninger, der udbetales direkte til en medarbejder før skat og før bidrag til pension og sygesikring. I EU betegnes den kønsbestemte lønforskel officielt som "den ukorrigerede kønsbestemte lønforskel", da den ikke tager højde for alle de faktorer, der påvirker lønforskellen mellem mænd og kvinder, såsom forskelle i uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, arbejdstimer, jobtype mv.