Description

Родна равнотежа се обично односи на људске ресурсе и равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима рада, пројеката или програма. Видети такође: родно уравнотежено учешће

Additional notes and information

Према плану родне равноправности, од жена и мушкараца се очекује да учествују пропорционално њиховом уделу у популацији. Међутим, у многим областима жене учествују мање него што би се очекивало на основу полне расподеле у популацији (недовољна заступљеност жена), док мушкарци учествују више него што се очекивало (прекомерна заступљеност мушкараца).