Description

ligelig repræsentation og deltagelse af kvinder og mænd på alle arbejdsområder og i alle projekter og programmer

Additional notes and information

I et scenarie af kønsligestilling forventes kvinder og mænd at deltage proportionalt i forhold til den andel af befolkningen, som hvert køn udgør. På mange områder deltager kvinder imidlertid mindre end det kunne forventes på baggrund af kønsspredningen i befolkningen (underrepræsentation af kvinder), mens mænd deltager mere end forventet (overrepræsentation af mænd).