Description

participare egală a femeilor și bărbaților în toate domeniile de activitate, în toate proiecte sau programele.

Additional notes and information

În condiţiile existenţei egalităţii de gen este de așteptat ca femeile și bărbații să participe proporțional cu procentul lor din populație. În multe domenii însă, femeile participă mai puțin decât ar fi de aștepat pe baza distribuției sexelor în populație (subreprezentare a femeilor), iar bărbații participă mai mult decât ar fi de așteptat (suprareprezentare a bărbaților).