Description

stigende forekomst og udbredelse af fattigdom blandt kvinder i forhold til mænd som følge af strukturel forskelsbehandling, der påvirker kvinders liv og afspejles i lavere lønninger, lavere pensioner, færre ydelser mv.