Description

Sve veća učestalost i rasprostranjenost siromaštva među ženama u poređenju sa muškarcima, kao rezultat strukturne diskriminacije koja utječe na život žena i ogleda se u nižim plaćama, nižim penzijama, manjim naknadama itd.