Description

povečevanje incidence in prevalence revščine med ženskami v primerjavi z moškimi kot posledica strukturne diskriminacije, ki prizadene življenje žensk in se odraža v nižjih plačah, nižjih pokojninah, manj dodatkih itn.