Description

narastające zjawisko powszechnego występowania ubóstwa wśród kobiet w stosunku do mężczyzn, będące rezultatem dyskryminacji strukturalnej wpływającej na życie kobiet i wyrażonej w niższych zarobkach, niższych emeryturach, mniejszej liczbie zasiłków itp.