Description

rritja e rasteve dhe mbizotërimit të varfërisë tek gratë në krahasim me burrat, si rezultat i diskriminimit strukturor që ndikon në jetën e grave dhe reflektohet në paga më të ulëta, pensione më të ulëta, më pak përfitime, etj.