Description

ökande frekvens och utbredning av fattigdom bland kvinnor jämfört med män som en följd av strukturell diskriminering som påverkar kvinnors liv och som återspeglas i lägre löner, lägre pensioner, sämre förmåner etc.