Description

Sistem ekonomskih, socijalnih, kulturnih i političkih struktura koje održavaju i reprodukuju karakteristične rodne uloge i osobine žena i muškaraca.