Description

system av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska strukturer som upprätthåller och reproducerar skilda könsroller och attribut för kvinnor och män