Description

process där individer lär sig de kulturella beteenden som associeras med begreppen femininitet eller maskulinitet