Description

enhver sondring, udelukkelse eller begrænsning på grundlag af køn, der resulterer i eller har til formål at svække eller ugyldiggøre kvinders rettigheder eller anerkendelsen eller udøvelsen af menneskerettighederne, uanset deres ægteskabelige status, på grundlag af ligestilling mellem kvinder og mænd, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, civile eller andre områder

Additional notes and information

Diskrimination kan stamme fra lovgivning (de jure-diskrimination) eller fra praksis (de facto-diskrimination). CEDAW-konventionen anerkender og behandler begge former for diskrimination, hvad enten den findes i lovgivning, politikker, procedurer eller praksis.