Description

jebkāda veida nošķiršana, atstumšana vai ierobežojums, kam pamatā ir dzimums un kas spēj vai kura nolūks ir vājināt vai noliegt sieviešu tiesību atzīšanu, īstenošanu vai izpildi, neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa un pamatojoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesību, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām politikas, ekonomikas, sociālajā, kultūras, civilajā vai jebkurā citā jomā

Additional notes and information

Diskriminācija var izrietēt no tiesību aktiem (de jure) vai prakses (de facto). Konvencijā par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu atzītas un aplūkotas abas diskriminācijas formas neatkarīgi no tā, vai tās ietvertas tiesību aktos, politikās, procedūrās vai praksē.