Description

Родна дискриминација се дефинише као „Свака разлика, изузеће или ограничење направљено на основу пола које има за последицу или циљ укидање или негирање признања, уживања или остваривање права жена, без обзира на њихов брачни статус, а на основу равноправности мушкараца и жена, људских права и основних слобода на политичком, економском, социјалном, културном, грађанском или било ком другом пољуˮ (Уједињене нације (1979). Конвенција о укидању свих облика дискриминације над женама - члан 1). Видети такође: дискриминација према женама; дискриминација заснована на роду или полу

Additional notes and information

Дискриминација може произаћи из закона (de jure) или из праксе (de facto). Конвенција о укидању свих облика дискриминације над женама (CEDAW) препознаје и решава оба облика дискриминације, без обзира да ли су они садржани у законима, политикама, поступцима или пракси.