Description

każde rozróżnienie, wykluczenie czy ograniczenie dokonane na podstawie płci, skutkujące lub mające na celu naruszenie lub zniesienie uznawania praw kobiet, korzystania z praw przez kobiety oraz ich egzekwowania, niezależnie od ich stanu cywilnego, ze względu na równość kobiet i mężczyzn, prawa człowieka i fundamentalne wolności w sferze politycznej, kulturowej, obywatelskiej lub innej

Additional notes and information

Dyskryminacja może wynikać z przepisów prawa (de jure) lub z praktyki (de facto). Konwencja CEDAW uznaje i zwalcza obie formy dyskryminacji, niezależnie od tego, czy zawarte są w przepisach prawa, politykach, procedurach lub praktyce.