Description

vsakršno razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, ki ima učinek ali namen oviranja ali odpravljanja priznavanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ženskam ter njihovega uresničevanja ali uveljavljanja s strani žensk ne glede na njihov zakonski stan, na temelju enakosti moških in žensk, na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem, državljanskem ali katerem koli drugem področju

Additional notes and information

Diskriminacija lahko izvira iz zakonodaje (pravna diskriminacija) ali iz prakse (dejanska diskriminacija). Konvencija CEDAW priznava in obravnava obe obliki diskriminacije, ki sta vsebovani v zakonih, politikah, postopkih ali praksi.