Description

Naisiin tai tyttöihin kohdistuvat syrjivät käytännöt, jotka perustuvat biologiseen tai sosiaaliseen sukupuoleen, ikään tai muihin syihin, ja joita usein perustellaan vetoamalla sosiokulttuurisiin ja uskonnollisiin tapoihin ja arvoihin sekä joihinkin heikossa asemassa oleviin naisryhmiin liittyviin väärinkäsityksiin

Additional notes and information

Haitallisissa käytännöissä korostuu väkivallan sukupuoliulottuvuus, ja ne osoittavat, että biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen perustuvat asenteet ja stereotypiat, vallan epätasapaino, epätasa-arvo ja syrjintä säilyttävät laajasti kyseisiä käytäntöjä, jotka ovat itsessään sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto tai joihin liittyy väkivaltaa tai pakottamista. Niitä käytetään usein myös perustelemaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa eräänlaisen naisten ja lasten "suojeluna" tai valvontana. Perinteisiin liittyvien käytäntöjen lisäksi niin sanotussa länsimaailmassa on ilmennyt kauneuden sosiaalisesti määriteltyihin käsitteisiin liittyviä haitallisia käytäntöjä. Monet naiset ja lapset eri puolilla maailmaa käyvät koko ajan enemmän läpi lääkehoitoja ja/tai kauneusleikkauksia, joista aiheutuu usein heidän terveydelleen huomattava riski, täyttääkseen kyseiset kehoa koskevat sosiaaliset normit. Monia naisia ja tyttöjä myös painostetaan hoikkuutta koskevalla pakkomielteellä kulttuurisena ja seksuaalisena ihanteena, joka vaarantaa heidän terveytensä rajoittamalla vakavasti heidän ravinnon saantiaan. Tämä on saanut aikaan syömis- ja terveyshäiriöiden epidemian.